(22) 697 07 71 sekretariat@bookszpan.eu

Karta stałego klienta BookszpanREGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA BOOKSZPAN SP. Z O.O.

Obowiązuje od dnia 20.06.2016 r.

 1. KARTA STAŁEGO KLIENTA upoważnia do zakupów z rabatem w sieci BOOKSZPAN na terenie całego kraju.
 2. Administratorem danych osobowych jest firma Bookszpan Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul.Kabaretowa 21, KRS: 0000469077, NIP: 701-03-90-532.
 3. Warunkiem otrzymania KARTY STAŁEGO KLIENTA jest:
  1. Dokonanie jednorazowego zakupu w dowolnej księgarni BOOKSZPAN w wysokości 50 PLN
  2. Wyrażenie zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie stałych klientów na podstawie Formularza KARTY STAŁEGO KLIENTA – WYDANIE KARTY.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wydania KARTY STAŁEGO KLIENTA.
 5. Klient ma prawo do wglądu, poprawiania i usunięcia danych osobowych przetwarzanych w bazie stałych klientów.
 6. W przypadku wglądu do danych osobowych, Klient może być dodatkowo zweryfikowany poprzez podanie jednej z danych wpisanych do Formularza wydania KARTY STAŁEGO KLIENTA lub poprawionych w późniejszym terminie.
 7. Poprawienie danych osobowych może nastąpić w każdym momencie, poprzez podanie nowych danych i podpisanie u sprzedawcy Formularza KARTY STAŁEGO KLIENTA – ZMIANA DANYCH.
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić tylko poprzez zablokowanie Karty.
 9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z posiadanej karty poprzez zwrot Karty u sprzedawcy firmy Bookszpan. Wówczas karta jest blokowana a Klient otrzymuje Formularz KARTY STAŁEGO KLIENTA – ZABLOKOWANIE KARTY. Zablokowanie karty jest jednoznaczne z zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych Klienta najpóźniej do 7 dni od daty wypełnienia Formularza.
 10. Klient po spełnieniu kryterium z p.3 Regulaminu otrzymuje rabat w wysokości 5 % na każdy następny zakup w sieci BOOKSZPAN.
 11. Niezależnie od warunków wymienionych w p.3 niniejszego Regulaminu, Klient może otrzymać KARTĘ STAŁEGO KLIENTA w ramach specjalnych akcji promocyjnych prowadzonych przez Bookszpan Sp z o.o.
 12. Za każde kolejne wydane w księgarniach sieci BOOKSZPAN 500 PLN, klient uzyskuje dodatkowy rabat w wysokości 1%.
  1. 500 PLN – 999 PLN – dodatkowy rabat 1% tj. łącznie 6%
  2. 1 000 PLN – 1 499 PLN – dodatkowy rabat 1% tj. łącznie 7%
  3. 1 500 PLN – 1 999 PLN – dodatkowy rabat 1% tj. łącznie 8% itd.
  4. Maksymalny rabat wynikający z KARTY STAŁEGO KLIENTA wynosi 20%.
 13. Zmiana wysokości rabatu w zależności od sumy zakupów, następuje najpóźniej do dwóch dni roboczych od przekroczenia kolejnego progu rabatowego. W przypadku zwrotu towarów, może nastąpić zmniejszenie rabatu.
 14. Przy kolejnych zakupach Klient może być poinformowany o wysokości zakupów jakie należy wykonać aby uzyskać wyższy rabat.
 15. KARTA STAŁEGO KLIENTA jest Kartą na okaziciela, posiada logo BOOKSZPAN, numer ewidencyjny oraz kod kreskowy.
 16. KARTA STAŁEGO KLIENTA przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów indywidualnych. Klient dokonujący zakupu przy pomocy KARTY STAŁEGO KLIENTA, może otrzymać wyłącznie paragon lub fakturę imienną.
 17. Warunkiem uzyskania rabatu przy zakupie w księgarni BOOKSZPAN jest wczytanie KARTY STAŁEGO KLIENTA do systemu informatycznego Bookszpan sp. z o.o.
 18. Rabaty z dwóch lub więcej KART STAŁEGO KLIENTA nie sumują się.
 19. Rabaty wynikające z KART STAŁEGO KLIENTA nie dotyczą towarów przecenionych.
 20. Sieć księgarni BOOKSZPAN zastrzega sobie prawo do wyłączenia rabatów wynikających z KART STAŁEGO KLIENTA dla niektórych towarów.
 21. W księgarniach sieci BOOKSZPAN prowadzone są okresowe promocje cenowe dla wszystkich klientów, na wybrane tytuły. W przypadku, kiedy tytuł jest objęty taką promocją, posiadaczowi KARTY STAŁEGO KLIENTA przysługuje jeden wyższy rabat.
 22. Na wybrane produkty oferowane do sprzedaży w sieci BOOKSZPAN mogą obowiązywać inne rabaty, niż wynikające z KARTY STAŁEGO KLIENTA.
 23. KARTA STAŁEGO KLIENTA uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację KARTY, nie będzie honorowana.
 24. W przypadku zniszczenia lub zgubienia KARTY, BOOKSZPAN może wydać nową KARTĘ z zachowaniem dotychczasowych warunków. Nową KARTĘ wydaje się po złożeniu przez Klienta Formularza KARTY STAŁEGO KLIENTA – DUPLIKAT KARTY i poprawnej identyfikacji klienta.
 25. BOOKSZPAN zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie KARTY STAŁEGO KLIENTA.
 26. Reklamacje w zakresie działania KART STAŁEGO KLIENTA można zgłaszać na adres e-mail: ksk@bookszpan.eu
 27. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 31 dni.
 28. Decyzja w sprawie rozpatrzenia reklamacji zostanie wysłana na adres zwrotny nadawcy reklamacji.
 29. Lista księgarń honorujących KARTĘ STAŁĘGO KLIENTA znajduje się w każdej księgarni BOOKSZPAN oraz na stronie internetowej bookszpan.eu.
 30. Firma Bookszpan Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zablokowania KARTY, jeśli jest używana niezgodnie z Regulaminem. O fakcie zablokowania Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną poprzez email, jeśli został podany prawidłowy oraz w momencie dokonywania zakupów.
 31. Firma Bookszpan Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy obsługi KARTY w punkcie sprzedaży w momencie awarii sieci teleinformatycznej.
 32. Wystawca KARTY STAŁEGO KLIENTA w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, przewiduje możliwość wysyłania drogą elektroniczną, tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, informacji handlowych pochodzących od firmy Bookszpan sp. z o.o z siedziba w Warszawie przy ulicy Kabaretowej 21.